care sunt

Valorile noastre

Prețuim valorile biblice și facem eforturi pentru a le sublinia importanța nu doar declarativ, ci prin implementarea lor practică în viața cotidiană. În comunicările publice, la întâlnirile în grupuri de casă, în versurile cântecelor sau în materiale tipărite, subliniem în mod frecvent următoarele valori:

  1. Fidelitatea față de Scriptură – Biblia este norma noastră
  2. Respectul prin lucrul și conducerea în echipă
  3. Educația prin ucenicie în grupuri mici
  4. Bucuria ca expresie a echilibrului interior
  5. Ascultarea de Dumnezeu prin evanghelizare și înființare de noi biserici
  6. Bunătatea, prin implicare socială și orientare misionară
  7. Generozitatea consecventă și proporțională cu veniturile
  8. Dragostea romantică încadrată în familia tradițională, prin căsătoria liber exprimată dintre un bărbat și o femeie
  9. Sfințenia/Integritatea în toate aspectele vieții: fidelitate față de partener, în afaceri, la locul de muncă, în vestimentație, puritatea sexuală înainte de căsătorie, abstinența față de alcool, droguri, tutun, pornografie și alte deviații de la norma biblică
  10. Supunerea prin membralitatea în biserica locală.