crezul

Ce credem noi

Dumnezeu

Credem că Dumnezeu există, a creat întreg Universul, se implică și în prezent în transformarea oamenilor potrivit cu standardele de trăire pe care le-a avut persoana istorică a Mântuitorului Hristos. Credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, S-a născut din Fecioara Maria, a trăit o viață fără păcat, a murit după ce a fost răstignit, dar a înviat a treia zi și este viu în vecii vecilor, iar prin credința în El toți oamenii care se pocăiesc pot primi iertarea păcatelor.

De asemenea, credem că Duhul Sfânt există și lucrează în interiorul oamenilor, convingându-i de păcat, ajutându-i să renunțe la vicii și să trăiască o viață curată, dar și să-și împlinească scopul pentru care au fost creați de Dumnezeu.

Biblia

Credem că Biblia reprezintă standardul suprem pentru o viață echilibrată din punct de vedere fizic, psihic, emoțional și spiritual, de aceea căutăm să trăim după principiile pe care ni le oferă.

Oferim gratuit Biblii și Nou Testamente în diferite formate și traduceri în limbi de circulație internațională, precum și alte cărți, reviste sau broșuri cu mesaj biblic.

Pocăința

Credem că fiecare om are nevoie să experimenteze nașterea din nou – o schimbare a minții, a inimii și a vieții, în urma unei întâlniri personale cu Dumnezeu. Renunțarea la vicii și trăirea conformă cu dorințele lui Dumnezeu pentru viața noastră sunt posibile doar după ce această transformare a avut loc în viața credinciosului.

În urma nașterii din nou, omul capătă o perspectivă nouă asupra vieții și începe să-și explice realitatea din jurul lui pornind de la adevărul că Dumnezeu există și că Biblia este adevărată.

Comunitatea

Credem că oamenii au nevoie de un context relațional în care să fie ajutați când trec prin greu, dar și să ofere ajutor altora care întâmpină dificultăți. Comunitatea creștină este o familie mare, în care sunt prezente atât sărbătorirea reușitelor, cât și încurajarea în vremuri complicate pe care le-am putea experimenta.

Chiar dacă nu sunt perfecți, ne place să credem că oamenii care fac parte din comunitatea Betel sunt angajați într-un proces de transformare spre cea mai bună versiune a lor, dar acum sunt încă în „atelierul de prelucrare”.