Dumnezeu

Credem că Dumnezeu există, a creat întreg Universul, se implică și în prezent în transformarea oamenilor potrivit cu standardele de trăire pe care le-a avut persoana istorică a Mântuitorului Hristos. Credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, S-a născut din Fecioara Maria, a trăit o viață fără păcat, a murit după ce a fost răstignit, dar a înviat a treia zi și este viu în vecii vecilor, iar prin credința în El toți oamenii care se pocăiesc pot primi iertarea păcatelor. De asemenea, credem că Duhul Sfânt există și lucrează în interiorul oamenilor, convingându-i de păcat, ajutându-i să renunțe la vicii și să trăiască o viață curată, dar și să-și împlinească scopul pentru care au fost creați de Dumnezeu.